Награди за наши успешни проекти:

Да правиш бизнес без реклама е като да намигаш на момиче в тъмното.
Ти знаеш какво правиш, но никой друг не знае.
..