+359 888 805526 office@kutu-bg.eu
Arts for Human Rights bg

Arts for Human Rights bg

Изкуството за правата на човека „Изкуството за правата на човека“ е тригодишен проект за европейско сътрудничество, използващ творческите процеси на театъра, киното и дигиталните технологии, за насърчаване ученето и повишаване на информираността, относно правата на...
ALMA bg

ALMA bg

Проектът ALMA: Достъп до езикови методи за повишаване способностите на мигрантите за стартиране на собствен бизнес, е проект за европейско сътрудничество, целящ да насърчи мигрантите да започнат нов бизнес, да ги вдъхнови и да им предостави практически насоки...
WELCOMM 2 bg

WELCOMM 2 bg

Проектът „WelComm 2 Explore Europe: Интегрирано езиково и културно учене от ранна възраст” използва историческото наследство на Европа за създаване на мултимедийни материали за деца, като цели да им помогне да научат повече за историята, природата и културата на...
CORES bg

CORES bg

“CORES: Карта на общите стратегии за бежанци” е европейски проект за сътрудничество, който цели да подпомогне новопристигнали бежанци и професионалисти, работещи с бежанци. CORES адресира проблеми, свързани с бежанците, като работи с организации за обучение на...
InterCult bg

InterCult bg

“InterCult: Наръчник за обучители на имигранти” е европейски проект за сътрудничество, насочен към подобряване на междукултурните умения на обучители, работещи с имигранти, с цел предоставяне на по-ефективно езиково обучение. ЦЕЛИ: Да повиши междукултурните умения на...