+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

ACDC 4 You: Курс за развитие на артистична креативност

За какво е този проект?

“ACDC 4 You: Курс за развитие на артистична креативност” е европейски проект за транснационално сътрудничество, насърчаващ развитието на креативността на възрастните, чрез използване на творчески процеси в областта на музиката и повишаване на осведомеността за креативните подходи като ключови умения за развитието на бъдещите икономики в Европа и света. Проектът обединява компетенциите на преподаватели на възрастни и музиканти за разработване на иновативни ресурси, въвеждайки нов тип обучители, подготвени да преподават креативност на възрастните.

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да подготви обучители на възрастни, музиканти и други културни дейци – като едни от най-уязвимите групи от икономическите сътресения, като тези, създадени от кризата COVID-19 – с уменията и знанията, необходими, за да станат успешни фасилитатори за обучения по креативност за възрастни, използващи музика, и в същото време да придобият творческа увереност и сами да развивят „креативна грамотност“.

Какви са резултатите от проекта?

  • Колекция от добри практики за обучение по креативност на възрастни със специфичен фокус върху музиката, като средство за създаване на необходимите условия за разгръщане на творчески потенциал
  • Учебна програма за развитие на креативността – 25-часова програма за обучение на музиканти и обучители на възрастни, като обучители по креативност
  • Креативни лаборатории – експериментални обучителни работилници, базирани на музика, за развиване на идеи, творческо мислене, решаване на проблеми, умения за работа в екип
  • Работна тетрадка по креативност – интерактивна инструмент, състоящ се от около 50 различни практически упражнения и дейности за индивидуално обучение по „креативна грамотност“.

Кои сме ние?

Проектът обединява опита и компетенциите на 5 организации от 5 европейски държави – две за образование на възрастни, професионална театрална и филмова компания, неправителствена организация и компания, работеща в областта на маркетинга и комуникациите:

От тук може да свалите продуктите по проект ACDC 4 YOU https://drive.google.com/drive/folders/11mKPCEe2JbaUIyeP4t4OgvLJK1tuBjqu

Повече информация за проекта ACDC 4 You, може да намерите на https://bit.ly/3eHjfw2, или ни изпратете ни имейл на: office@kutu-bg.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.