+359 888 805526 office@kutu-bg.eu
Intercult Connected Campus  bg

Intercult Connected Campus bg

INTERCULT CONNECTED CAMPUS Дигиталната грамотност като средство за подобряване капацитета на хората по отношение на участието им в общество, включващо дигитални комуникационни технологии във всички сфери на дейност, и като основа на едно все по-свързано междукултурно...
Digiway bg

Digiway bg

The Digital way to Employment “Дигиталният път към трудовата заетост” е проект, който има за цел да предостави възможност за иновативно обучение на жените, което да им даде възможност да овладеят професии в областта на дигиталните технологии. Проектът е насочен към...
ACDC 4 You bg

ACDC 4 You bg

ACDC 4 You: Курс за развитие на артистична креативност За какво е този проект? “ACDC 4 You: Курс за развитие на артистична креативност” е европейски проект за транснационално сътрудничество, насърчаващ развитието на креативността на възрастните, чрез използване на...
Pause bg

Pause bg

PAUSE Практики и подходи за повишаване квалификацията на преподаватели   Проектът е финансиран от ЕС, сектор образование за възрастни по програма Еразъм +. Партньори от 8 организации, от 8 европейски държави работят заедно за създаване и обмен на база данни с добри...
OUR CIVIC HERATAGE bg

OUR CIVIC HERATAGE bg

OUR CIVIC HERITAGE Нашето гражданско наследство… Проектът OUR CIVIC HERITAGE: ”Европейско наследство за гражданската ангажираност и участие“ е проект за европейско сътрудничество, целящ популяризирането на общи европейски ценности, образование и гражданско участие в...