+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

PAUSE

Практики и подходи за повишаване квалификацията на преподаватели

 

Проектът е финансиран от ЕС, сектор образование за възрастни по програма Еразъм +. Партньори от 8 организации, от 8 европейски държави работят заедно за създаване и обмен на база данни с добри практики за подобряване уменията и компетентциите на преподаватели, работещи с (уязвими) възрастни.

 

За проекта:

Проектът PAUSE ще разработи изчерпателна база данни от практики и инициативи, които осигуряват успешни механизми за подобряване на преподавателските умения на преподаватели на възрастни. Тези добри практики включват – справяне с културното и езиково многообразие, насърчаване на толерантността и равенството, борба със стереотипите, расизма и дискриминацията, насърчаване на включването и участието.

 

Добрите практики ще бъдат насочени към умения, необходими за работа с три групи уязвими възрастни, считани за важен приоритет в програмата за образование за възрастни, а именно:

 • Хора в неравностойно положение, като мигранти, роми, бежанци и хора търсещи убежище, които могат да използват обучението за възрастни като средство за засилване на социалното приобщаване и активно участие
 • Възрастни хора, които имат нужда от повече възможности за обучение в контекста на активното стареене
 • Хора с увреждания, които се нуждаят от специални образователни възможности съобразени със специфичните им нужди от обучение

 

Цели:

 • Разработване и разпространение на изчерпателна база данни за успешни и ефективни практики, насочени към подобряване уменията на преподаватели, работещи с уязвими възрастни
 • Изграждане на общоевропейска мрежа от специалисти, развиващи национални и европейски инициативи, насочени към осигуряване на качествено образование за възрастни
 • Подобряване мотивацията на възрастни от уязвими групи да участват в обучения за възрастни
 • Насърчаване обмена на опит на европейско ниво и повишаване потенциала за разпространение и експлоатация на съществуващите образователни проекти, предоставящи инструменти за подобряване уменията на преподаватели на възрастни

 

Резултати:

 

 • База данни с повече от 120 добри практики ще бъде достъпна на уебсайта на проекта. Лесна за употреба търсачка ще позволи на потребителите да сортират предпочитанията си и да търсят добри практики по цели на въздействие, критерии, целеви групи, теми , държави, ключови думи и др., etc.
 • Практиките ще бъдат разпространени сред съответните заинтересовани страни в рамките на поредица от 24 национални семинара за експлоатация и обмен на опит.
 • В допълнение, PAUSE ще създаде мрежа от над 80 асоциирани партньори в ЕС, която ще се включи в процеса на изследване, обратна връзка, осигуряване на качеството, разпространението и използването на добри практики, фокусирани върху качествено образование за възрастни и включване на уязвими групи.

Партньори:

 • IFESCOOP (ES) – координатор
 • KU TU (BG)
 • Smashing Times (IE)
 • Recep Tayyip Erdogan Universitesi (TR)
 • BSD (IT)
 • Pressure Line (NL)
 • Brainplus (AT)
 • Aproximar (PT)

 

 

За повече информация за проекта, моля, посетете: www.pause-project.eu

или се свържете с партьорската организация във вашата страна.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.