+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Изкуството за правата на човека

Изкуството за правата на човека“ е тригодишен проект за европейско сътрудничество, използващ творческите процеси на театъра, киното и дигиталните технологии, за насърчаване ученето и повишаване на информираността, относно правата на човека и равенството между половете в цяла Европа.

Проектът е финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия. Основната цел на проекта е създаването на модула „Изкуството за правата на човека“, съставен от пет урока, лице в лице с обучители, учители или артисти, с цел насърчаване информираността на хората, относно правата на човека и равенството между половете. В модула „Изкуство за правата на човека“ и материалите са включени пет урока с образователна информация, базирана на национални и международни проучвания.

В допълнение, петте партньорски организации ще разработят съвместно, комбинирана учебна програма „Обучение на обучители“, предназначена за обучители на възрастни, учители и артисти, как да прилагат модула „Изкуство за правта на човека“. Учебната програма „Обучение на обучителите“ ще се проведе като петдневно обучение „лице в лице“.

Проектът „Изкуството за правата на човека“ предоставя творчески подход за работа с преподаватели на възрастни, учители и артисти с цел насърчаване информираността относно правата на човека и равенството между половете. Целевите групи включват артисти, преподаватели на възрастни, учители, обучаващи се възрастни, социални работници и организации, работещи в областта на равенството и правата на човека.

Партньори:

Smashing Times, Дъблин, Ирландия – Координатор

IFESCOOP, Валенсия, Испания

DAH Theatre Research Center, Белград, Сърбия

Youth Peace Group, Danube, Вуковар, Хърватия

KU TU, София, България.