+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Проектът ALMA: Достъп до езикови методи за повишаване способностите на мигрантите за стартиране на собствен бизнес, е проект за европейско сътрудничество, целящ да насърчи мигрантите да започнат нов бизнес, да ги вдъхнови и да им предостави практически насоки необходими за стартиране и ръководене на успешна компания в условия на нова културна и езикова среда.

Проектът ще разработи иновативни езикови и интеркултурни учебни методи и инструменти, чрез които да помогне на мигрантите в подготовката им за започване на бизнес. Освен това, ще предостави иновативни учебни и информационни материали за преподаватели, доброволци и професионалисти, работещи с мигранти.

Цели:

  • Да вдъхнови и повиши уменията на мигрантите да започнат собствен бизнес

  • Да подобри езиковите и комуникативни умения на мигрантите в сферата на предприемачеството.

  • Да насочи мигрантите при изграждането на бизнес умения, като се имат предвид междукултурните аспекти

  • Да осигури възможности за професионално развитие на учители и обучители, работещи с мигранти.

 

Очаквани резултати:

  • Разработване на дигитални истории/филми за избрани ролеви модели

  • Разработване на интеркултурна и лингвистична методология със специфичен фокус върху знанията и уменията, необходими на мигрантите да развият предприемачески компетенции

  • Разработване на дигитален учебен наръчникинтерактивно и лесно за използване онлайн пространство, в което мигрантите ще имат възможност да развият езикови и интеркултурни умения, необходими в бизнеса и предприемачеството

  • Разработване на ALMA джобен наръчник – 6 практични наръчника за мигранти-предприемачи в Холандия, Италия, Испания, Великобритания, Швеция и България.

 

ПАРТНЬОРИ:

Coöperatieve Pressure Line U.A. (NL) – Координатор

INTHECITY (NL)

JFdeK (UK)

KU TU (BG)

IFESCOOP (ES)

UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA (IT)

HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND (SE)

Stichting Bij Corrie (NL)

 

За повече информация относно проекта, моля посетете www.almaworks.eu

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.