+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

INTERCULT CONNECTED CAMPUS

Дигиталната грамотност като средство за подобряване капацитета на хората по отношение на участието им в общество, включващо дигитални комуникационни технологии във всички сфери на дейност, и като основа на едно все по-свързано междукултурно общество.

INTERCULT CONNECTED CAMPUS ще осигури иновативно обучение за обучители чрез разработване на интерактивни инструменти с педагогическо съдържание.

Основната идея е да се разработи конкретен план за действие в областта на образованието, включващ предоставянето на интерактивна онлайн платформа, състояща се от MOOC (обучителен курс, който се предоставя безплатно онлайн на широк кръг от хора), адаптиран към нуждите на учащите.

Цели

 • подобряване на дигиталните умения на обучители, медиатори, фасилитатори и социални работници
 • насърчаване обмена на добри практики и споделяне на европейски стандарти за дигитални умения.
 • предоставяне на инструменти за дигитално посредничество с цел обучение и специализация на обучителите по междукултурни въпроси в подкрепа на мигранти и бежанци.
 • предоставяне на инструменти за дигитално посредничество с цел намаляване на дигиталната неграмотност сред хора в неравностойно положение, мигранти и бежанци.

 

Резултати

 • R1: Обучителна програма за подобряване на дигиталните умения на обучаемите
 • R2: Информационни ресурси за насърчаване на дигиталната подготовка за придобиване на социални и професионални умения
 • R3: MOOC и платформа за онлайн обучение.

Партньори:

 • GSVO95 – GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D’OISE 95 (Франция) – координатор
 • INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V (Испания)
 • SPECTRUM RESEARCH CENTRE CLG (Ирландия)
 • INTEGRA (Германия)
 • ALLIANCE LEKTORU Y KONZULTANTU (Чехия)
 • KU TU EOOD (България)

 

За повече информация относно проекта, моля, свържете се с партньорската организация във вашата страна.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.