+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

The Digital way to Employment

“Дигиталният път към трудовата заетост” е проект, който има за цел да предостави възможност за иновативно обучение на жените, което да им даде възможност да овладеят професии в областта на дигиталните технологии. Проектът е насочен към жени, изложени на риск от изключване от пазара на труда, включително безработни или такива, които се връщат (или желаят да се върнат) на работа след прекъсване на кариерата си.

Цели:

Целта на проекта е да  допринесе за по-адекватно разбиране и отношение към дигиталните професии и по този начин да се увеличи участието на жените в области с високо заплащане и висока квалификация, с цел тяхното приобщаване, конкурентоспособност и икономическа сигурност. Проектът дава възможност да бъдат идентифицирани жени с успешна кариера в сферата на дигиталните технологии, с цел те да бъдат използвани като ролеви модели и вдъхновяващи примери за тези, които искат да се развиват в тази област. Той предоставя насоки за промяна на нагласите към заетостта и ученето чрез ефективни методи за висококачествено кариерно ориентиране, основано на конкретни примери в областта на дигиталните технологии (digital storytelling), консултиране и съдействие, подкрепа и интегриране.

Проектът ще предостави иновативно практическо обучение с цел да се помогне на жените да проучат основните аспекти за професионално развитие в областта на дигиталните технологии, както и за повишаване на капацитета на преподавателите и организациите, предоставящи обучение за възрастни с цел мотивиране, обучение, консултиране и подпомагане на жените, които искат да предприемат успешни стъпки за професионална реализация в дигиталната сфера. Той ще подкрепи и предвидените действия от страна на партньорските организации по отношение на на дигиталната трансформация, като подсили капацитета на техните екипи за ефективно наставничество и съдейства за обучението на жените в тази сфера.

DIGIWAY очаквани резултати

Резултатите от проекта са пряко свързани с дейностите, предвидени в рамките на периода на изпълнение на проекта:

  • R1: Успешни ролеви модели на жени в областта на дигиталните технологии
  • R2: Насоки за обучение на жени
  • R3: Онлайн портал и мултимедиен инструментариум “Професионални възможности за жените в областта на дигиталните технологии ”

 

Партньори:

AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET (Испания) – координатор

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V (Испания)

SKILLS ZONE MALTA (Малта)

YASAR UNIVERSITESI (Турция)

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (Нидерландия)

KU TU EOOD (България)

 

За повече информация за проекта, моля посетете:  www.digiwayproject.eu

или се свържете с партньорските организации.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.