+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Агенцията


 

“КУ ТУ” ООД е фирма, специализирана в областта на рекламните услуги и връзките с обществеността. Тя осигурява пълно рекламно обслужване на своите клиентите – от планиране и дизайн до реализация. “КУ ТУ” ООД е фокусирана върху разработването на нетрадиционни и иновативни рекламни решения за фирми и организации, които търсят по-добра пазарна реализация. “КУ ТУ” ООД има опит в областта на рекламата повече от 10 години. Тя работи със съвременни печатници с непрекъснат производствен процес и висококвалифицирани специалисти – гаранция за прецизното изпълнение на всяка поръчка. Фирмата предлага широк спектър от услуги за индивидуализация на изискванията на клиента. Професионализъм, оригинален дизайн и креативен подход са само някои от стълбовете, които гарантират високото качество и ефективността на предлаганите услуги. Важна част от рекламните и PR дейности на фирмата са планирането и организацията на събития, включително семинари, конференции, изложби, рекламни кампании.
“КУ ТУ” ООД има дългогодишен опит в промотирането на чуждоезиково обучение, предоставянето на възможности за учене и социалното включване на различни групи, натрупан в резултат на участието на фирмата в международни проекти, финансирани по програми на Европейската комисия. Основен фокус се поставя върху разработването на иновативни продукти, материали и подходи за неформално обучение, приложими с различни целеви групи.
“КУ ТУ” ООД има опит в управлението и реализацията на бизнес и международни проекти, както и широка мрежа от бизнес партньори. Фирмата е член на европейската мрежа EURORESO, която към момента обхваща 28 държави в Европа. В този смисъл, “КУ ТУ” ООД разполага със солидна база за успешна промоция и дисеминация.
“КУ ТУ” ООД е инициатор и координатор на 4 европейски проекта за сътрудничество, фокусирани основно върху по-слабо познатите и изучавани европейски езици. Всички 4 проекта са признати за добри практики и носители на наградата „Европейски езиков знак” за иновативни инициативи (SHOPLANG за 2008 г., “Light Me Up! за 2010 г., Mission Possible за 2012 г (второ място) и SHOPLANG 2.0 за 2013 г). 

“КУ ТУ” ООД също участва като партньор в мрежите “NELLIP – Network of European Language Labelled Initiatives and Projects” и “SMILE – Network for Social and Market Inclusion through Language Education”. Освен това, “КУ ТУ” ООД е участвала като партньор и в много други международни проекти и мрежи, целящи промотирането на възможности за учене през целия живот, включително такива, имащи за цел повишаване на качеството на езиковото обучение, предоставяне на възможности за учене на възрастни хора, интеграция на имигранти, активно гражданство и т.н.

.

 

Подходът


“КУ ТУ” ООД отделя особено внимание на творческия процес в рекламата. Фирмата следи съвременните тенденции в оформлението и рекламния дизайн, както и критериите за качество и ефективност.
“КУ ТУ” ООД се ръководи от:

– уникалност, оригиналност и естетика при оформлението на възложените поръчки;

– творчество при спазване на зададените параметри от клиента;

– оптимизиране на рекламните бюджети;

– спазване критериите за лоялна практика.

Клиентите


“КУ ТУ” ООД работи с компании и организации от различни пазарни сектори. Сред клиентите на фирмата са посолства, банки, образователни институции, центрове и организации за професионални обучение, туристически агенции, строителни компании, агенции за недвижими имоти и др.

 

Хората


 

Екип от опитни и креативни специалисти осигурява високото качество на предоставяните услуги. “КУ ТУ” ООД има на свое разположение добре обучени мениджъри, рекламни експерти, PR специалисти, креативни дизайнери и опитни проектни координатори. Фирмата е установила стабилни бизнес връзки както на рекламния пазар, така и в сферата на проектния мениджмънт на международно ниво. Висока компетентност на екипа за:
– разработване на рекламни и PR стратегии, предвид нуждите и спецификата на клиента и актуалното състояние на целевите пазари;
– разработване на висококачествени рекламни материали
– организация на събития с широко медийно покритие;
– оригинален дизайн и уникално оформление на разработваните материали и продукти;
– разработване на проекти, финансирани от ЕС, включително писане и подаване на проекти, изпълнение и отчитане.

Проектите


“КУ ТУ” ООД има повече от 9 години опит в осъществяването на международни проекти, финансирани по програми на Европейската комисия. Фирмата е участвала и участва в проекти като координатор, партньор и подизпълнител по програми като Еразъм+, Учене през целия живот, Сократ /Лингва, Грюндвиг, Леонардо да Винчи и т.н.