+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

WelComm: Комуникативни умения за интеграция на имигранти

 

Проект WelComm цели да повиши осведомеността за значението на образованието за успешното социално включване на имигранти от ранна възраст, както и да предостави възможности за равен старт в образованието на деца на имигранти. Някои деца израстват в семейства, в които се говори само майчиния език на техните родители и те изпитват значителни затруднения по отношение на езиковите си умения, когато започват училище. Ранното обучение би спомогнало за подобряване на подготовката за училище и придобиването на езикови умения, като позволи на децата да влязат в детската градина с по-добри езикови умения и в същото време улесни и интеграцията на имигрантски семейства в приемното общество.

WelComm ЦЕЛИ:

  •  Да предостави възможности за равен старт в образованието за деца на имигранти в предучилищна и училищна възраст
  •  Да повиши осведомеността за важността на образованието за социално включване на родителите с имигрантски произход
  • Да разработи иновативни инструменти за неформално езиково обучение и по този начин подобри капацитета на мигрантските организации и езиковите преподаватели, работещи с имигранти
  • Да развие основни комуникативни умения на езика на приемната страна

 

Мултимедийно учебно помагало за деца на имигранти

В рамките на WelComm беше разработено Мултимедийно учебно помагало за деца на имигранти – атрактивен и лесен за използване езиков продукт за развиване и надграждане на езикови умения на деца на имигранти. Помагалото подпомага децата на имигранти да усвояват по-добре съдържанието на уроците, засилва интереса им към ползите от ученето, повишава мотивацията им и създава интерес към образователни възможности. То беше предоставено на мигрантски организации, езикови преподаватели и доброволци, които да го използват по време на работата си с деца на имигранти. Помагалото включва:

  • Анимирани филми (мини-серии), разделени по теми
  • Езикови игри и визуални учебни материали като продължение на всяка от мини-сериите, предоставящи практически дейности за усвояване на съдържанието
  • Книжки с комикси, базирани на адаптирани приказки, които разкриват културни особености и норми на поведение в партньорските страни

 

За повече информация за проекта, моля посетете sit www.welcomm-project.com