+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Проектът „WelComm 2 Explore Europe: Интегрирано езиково и културно учене от ранна възраст” използва историческото наследство на Европа за създаване на мултимедийни материали за деца, като цели да им помогне да научат повече за историята, природата и културата на страната, в която живеят.

Проектът е насочен към деца на възраст 6-12 години, от двуезични семейства или от мигрантски произход, които не владеят добре езика на страната, в която живеят и имат нужда от допълнителна подкрепа за развиване на езикови умения. В целевата група са включени и деца на същата възраст, които проявяват интерес към изучаване на други европейски езици и култури. Проектът е насочен и към учители в училищата, преподаватели, занимаващи се с обучение на имигранти, социални работници и доброволчески организации, както и родители, които да мотивират и насърчават децата си да учат.

Проектни дейности:

  • WelComm 2 Explore Europe Board Game (образователна настолна игра). Играта ще включва 5 теми: Изкуство и култура, Известни личности, Храни и напитки, История и Природни забележителности. Към всяка тема ще има по 50 въпроса с по няколко възможни отговора. Играта ще бъде разработена на шестте партньорски езици.
  • Комикси на 6 езика, базирани на градски истории или адаптирани традиционни истории или легенди. Комиксите ще бъдат създадени с помощта на партньори, преподаватели и деца.
  • Образователни видеоклипове, които ще представят различни ситуации или истории, като децата ще споделят опит, свързан с културното наследство на партньорските страните.
  • Ръководства за учители и възпитатели, които ще позволят на езикови преподаватели да използват резултатите от проекта в работа с учащи.

 

ПАРТНЬОРИ:

PRESSURE LINE (NL), Координатор

KU TU (BG)

JFdeK (UK)

INTHECITY (NL)

IFESCOOP (ES)

MUSEE DES ENFANTS (BE)

DONA DARIA (NL)

SPEKTRUM (RO)

За повече информация относно проекта, моля посетете www.welcomm-project.com