+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Доброто здраве е едно от най-важните условия човек да живее и функционира нормално. Когато човек се почувства зле или се разболее, отива на лекар, за да получи медицинска помощ. За съжаление имигрантите, които не говорят на достатъчно добро ниво езика на страната, в която пребивават, се сблъскват със значителни проблеми в комуникацията, когато имат нужда от медицинска помощ. Във време на нарастващо свободно придвижване на хора по света (и особено в рамките на ЕС), все повече хора се сблъскват с този проблем.

Проектни цели:

  • Да подпомогне имигрантите да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават
  • Да направи здравеопазването по-достъпно за имигранти и да подобри тяхната интеграция в обществото;
  • Да създаде европейска мрежа от асоциирани партньори;
  • Да допринесе за подобряване на междукултурната комуникация.

Основни продукти:

  • Методология за предоставяне на езикова и здравна информация;
  • Здравно езиково ръководство за имигранти (хартиено, дигитално и уебсайт базирано), съдържащо основна езикова информация на 8 езика, медицински речник на 17 езика и “здравна карта” на здравната система в страната по пребиваване.

Повече информация за проекта можете да намерите на www.takecareproject.eu