+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

SPREAD THE SIGNSYRIA e европейски проект, целящ да подкрепи образователните нужди на сирийски имигранти с увреден слух, като добави сирийския жестомимичен език към вече съществуващия онлайн образователен инструмент “Spread the Sign” (www.spreadthesign.com). “Spread the Sign” е безплатен онлайн жестомимичен речник, създаден през 2006 г., който понастоящем включва 27 държави и 370,000 видеозаписа на жестомимични езици.

Добавянето на сирийския жестомимичен език в онлайн речника ще бъде от полза за сирийските имигранти с увреден слух, обучители на възрастни, както и други хора, работещи с групи в неравностойно положение. Към виртуалната библиотека на “Spread the Sign” ще бъдат добавени също и гръцки, кипърски и български жестомимични езици, тъй като съседните на Турция и Сирия държави имат нужда адекватно да подпомогнат сирийските имигранти с увреден слух.

SPREAD THE SIGNSYRIA е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия за периода 2017 – 2020 г.

SPREAD THE SIGN – SYRIA цели:

  • да подпомогне социалното включване и интеграцията на сирийски имигранти с увреден слух
  • да осигури равни възможности за образование на сирийските имигранти с увреден слух и хората с увреден слух от партньорските страни
  • да повиши осведомеността относно образователните потребности на тези групи в неравностойно положение
  • да подпомогне обучители на възрастни хора с увреден слух
  • да обогати и допълни визуалния онлайн речник на “SPREAD THE SIGN” с видеозаписи на сирийския, гръцкия, кипърския и българския жестомимични езици
  • да предложи отворена платформа и мобилно приложение за учене на жестомимичен език, достъпни за хора от цяла Европа
  • да организира национални конференции за разпространение на продуктите и резултатите от проекта

 

За повече информация относно проекта, моля посетете  www.spreadthesign.com и https://www.facebook.com/spreadthesignofficial/