+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

ПУЛС: Езикови и комуникативни умения за чуждестранни медицински сестри” 

 

Проект „ПУЛС: Езикови и комуникативни умения за чуждестранни медицински сестри” цели да повиши езиковите и комуникативни умения на медицински сестри, работещи или имащи намерение да работят в други държави. Чрез разнообразни дейности и продукти, представителите на целевата група ще имат възможност да подобрят своите компетенции и умения, свързани със спецификата на работната среда.

Цели на мрежата:

 • Подобряване на езиковите, комуникативни и междукултурни умения на чуждестранни медицински сестри, свързани с работното им място
 • Да придобие средства, необходими за осъществяване на проектите, програмите и мерките, подкрепяни от мрежата; да предприеме всички необходими стъпки за сътрудничество със съответните органи на властта, и в частност с Европейския съюз, за постигането на тези цели.
 • Подобряване на компетенциите на медицинските сестри, като умения за учене, дигитални умения, компетенции за развитие и укрепване на собствен стил на учене и т.н
 • Повишаване мотивацията на медицинските сестри да се включат в обучение чрез предоставяне на достъп до ресурси за езиково обучение
 • Повишаване капацитета на университети, ПОО и езикови центрове чрез предоставяне на персонализирани продукти: дидактически методи и езикови материали, свързани с езика на работното място

Проектни дейности:

 • Провеждане на европейско проучване относно нуждите на чуждестранни медицински сестри, свързани с езикови, комуникативни и междукултурни умения, както и за идентифициране на езикови и комуникативни модели, които се прилагат в обучението на медицинските сестри
 • Разработване на методология и учебна програма за онлайн обучение за подобряване на езиковите и комуникативни умения на сестрите в работна среда
 • Разработване на онлайн курс за подобряване на езиковите и комуникативни умения на сестрите в работна среда.
 • Пилотиране на онлайн курса с представители на целевите групи
 • Разработване на инструмент за оценка на езиковите и комуникативни умения на медицинските сестри, който да подпомогне измерването на ефективността от обучението и степента на наученото веднага след края на курса
 • Организиране на работни ателиета с езикови центрове и центрове за ПОО за демонстриране и обсъждане на методологията и учебната програма на курса
 • Организиране на семинари за представяне на онлайн курса и резултатите от пилотирането, както и за разпространение на резултатите от проекта

 

Повече информация моля посетете www.pulse-project.eu