+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Проектът NELLIP е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма „Учене през целия живот” – Ключова дейност 2 Езици. Целта на проекта е да промотира качество в езиковото обучение чрез прилагането на качествените критерии, използвани за присъждане на наградата „Европейски езиков знак”.

 

Проектни цели:

  • Стратегии за експлоатация и създаване на връзка между инициативи за езиково обучение, които са били наградени с Европейски езиков знак
  • Методологии за ефективно планиране и осъществяване на качествени инициативи за езиково обучение, които отговарят на качествените критерии, използвани за присъждане на наградата „Европейски езиков знак”.
  • Анализ на ползите и въздействието на Европейския езиков знак върху организации, занимаващи се с езиково обучение.

Резултати:

  • Колекция от проучвания за инициативи за езиково обучение, наградени с Европейски езиков знак
  • Примери за инициативи за езиково обучение, наградени с Европейски езиков знак”.
  • Национални и международни отчети, анализиращи въздействието на Европейския езиков знак върху подобряване на качеството на езиковото обучение
  • Препоръки за планиране, осъществяване, управление и експлоатиране на качествени инициативи за езиково обучение, свързани с Европейския езиков знак
  • Уъркшопи за тестване на разработените продукти
  • Международни дейности за обмяна на опит и конференции

Повече информация за проекта моля пише ни е-мейл.