+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Light Me Up! – Language Lessons for Abroad”

Проектът е финансиран по програма „Учене през целия живот” (LLP), Ключова Дейност 2: Езици, на Европейската комисия за периода 2008-2010.

“КУ ТУ” ООД е инициатор и координатор на проекта. Той използва целите на LLP, за да промотира ползите от езиковото обучение сред ученици, студенти и възрастни и да настани 5 по-слабо използвани и изучавани европейски езици в контекста на пътуването в чужбина. Проектът взима предвид динамичния растеж на европейския туристически сектор, отворените граници, интернационализацията на бизнеса и пазара на труда, увеличения брой програми за мобилност на ученици и студенти, нарастващия интерес към висше образование в чужбина и растежа в закупуването на имоти в други страни.

“Light Me Up!” е насочен към българския, чешкия, холандския, гръцкия и литовския езици и въвлича целевата група в лесно достъпни езикови дейности и продукти, създаващи и надграждащи основни езикови умения, свързани с пътуването в чужбина. Основният проектен продукт е мултимедийни езикови комплекти, които предоставя базова информация на целевите езици на различни теми, свързани с често срещани ситуации, в които хората попадат, когато пътуват в чужбина. Партньорите използваха туристическите борси, които се организират всяка година в техните страни, и организираха промоционални езикови събития на целевите езици, въвличащи целевата група в тематични езикови дейности. Като следваща стъпка партньорите организираха отворени езикови курсове на целевите езици за групи от бенефициенти.

Партньорите работят в тясно сътрудничество с мрежа от туристически агенции, които предлагат пакети за училищни екскурзии, “work & travel” за студенти, бизнес пътувания, туризъм и т.н. Това е и основният дисеминационен канал, по който се разпространяват езиковите комплекти на клиентите на туристическите агенции, които планират да посетят някоя от партньорските страни. Този канал беше използван както по време на проекта, така и след неговия край. Най-иновативният аспект на проекта е, че езиковите комплекти допълват портфолиото от услуги на туристическите агенции като включват езикова услуга в допълнение на техните туристически услуги.

“Light Me Up!” е носител на наградата „Европейски езиков знак” за 2010 г.

Повече информация за проекта моля пишете ни.