+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

InterCult: Наръчник за обучители на имигранти” е европейски проект за сътрудничество, насочен към подобряване на междукултурните умения на обучители, работещи с имигранти, с цел предоставяне на по-ефективно езиково обучение.

ЦЕЛИ:

  • Да повиши междукултурните умения на обучители, работещи с възрастни имигранти, чрез разнообразни методи за активно учене и насърчаване на междукултурния диалог, толерантността и равенството в учебна среда
  • Да разработи мултимедийни ресурси за преподаване на езици, които да се прилагат при работа с възрастни имигранти
  • Да подобри ефективността на езиковото обучение и да повиши мотивацията на имигрантите да се включат в него
  • Да обмени добри практики, предоставящи успешни методи за интеграция на имигранти, да насърчи междукултурния диалог на европейско ниво.


РЕЗУЛТАТИ
:

  • Колекция от добри практики, методи и подходи за работа в междукултурна среда, които могат да се прилагат за насърчаване на толерантността и включването на имигранти в учебния процес.
  • Наръчник за обучители на имигранти, включващ методи и техники за подобряване на междукултурните умения на обучители, работещи с имигранти.
  • Интерактивна онлайн платформа, съдържаща всички продукти разработени по време на проекта.
  • Програма за обучение на обучители, работещи с имигранти, за използване и прилагане на продуктите от проекта в учебна среда.


ПАРТНЬОРИ
:

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL-D’OISE, GSVO95 (FR) – координатор

BERUFSFÖRDERUNGSINSTITUT OBERÖSTERREICH (AT)

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)

ALIANCE LEKTORU A KONZULTANTU (CZ)

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP. V. (ES)

KU TU (BG)

EURORESO (EU)


За повече информация за проекта, моля посетете
  www.intercult-project.eu