+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

FALK: Езиково помагало за първа помощ за имигранти” е европейски проект, целящ да направи здравните услуги по-достъпни за имигранти чрез развиване на езикови умения на медицинска тематика на езиците на 6 европейски държави – Турция, България, Испания, Обединеното кралство, Чехия и Кипър.

FALK разработва Езиково помагало за първа помощ като езиков инструмент, предоставящ информация за здравните системи на приемните страни и развиващ езикови умения, необходими за получаване на медицинска помощ. Помагалото включва 3 отделни елемента, всеки един от които предоставя езикова информация на медицинска тематика както за целите на самообучение, така и за формално и неформално езиково обучение – Медицинска езикова пирамида, Медицински учебни видео материали и Учебна платформа.

 

FALK е адресиран към три групи бенефициенти:

  • Имигранти (новопристигнали и вече установили се имигранти, на които им липсват езикови умения на медицинска тематика)
  • Здравни лица, особено медицински персонал, работещ в бежански лагери и временни приемни центрове
  • Преподаватели, предоставящи езиково обучение на имигранти

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ за периода 2017-2019 г.

 

ЦЕЛИ: 

  • Да подобри езиковите компетенции на имигранти на медицинска тематика на езиците на приемните страни
  • Да улесни достъпа до здравни услуги на имигранти като им предостави информация, специфична за здравните системи на 6 европейски държави
  • Да разработи иновативни езикови продукти и по този начин да подобри капацитета на организации, работещи за интеграцията, езиковото обучение и здравното обслужване на имигранти
  • Да подпомогне здравни лица в комуникацията им с имигранти и така да подобри качеството на предлаганите медицински услуги

 

РЕЗУЛТАТИ:

  • Медицинска езикова пирамида на 12 езика като речник с думи и фрази, предоставящ медицинска терминология от приоритетни сфери, свързани със здравето на имигранти
  • Медицински учебни видео материали на 6 езика, предоставящи видео и аудио пресъздаване на различни медицински сценарии за целите на езиково обучение
  • Учебна платформа, включваща Виртуална карта на здравните системи на партньорските страни на 12 езика и Учебно пространство за практикуване на езикова информация на 6 езика

За повече информация относно проекта, моля посетете www.falkproject.eu