+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Проект „ERFAL: Обмен на добри практики за хора в неравностойно положение” цели да създаде европейска тематична мрежа за обмен на опит в областта на интеграцията на хора в неравностойно положение. Проектът разработва колекция от добри практики, насочени към интеграцията на имигранти, лица с увреждания, възрастни хора и млади хора, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs), с цел предоставяне на успешни модели за подобряване на техните умения и подпомагане на тяхната икономическа и социална интеграция.

Добрите практики ще бъдат разпространени сред заинтересовани лица и организации на местно, регионално, национално и европейско ниво, с цел подобряване качеството на образователните възможности, предоставяни на тези групи в неравностойно положение.

Проектът се финансира от програма Еразъм+ за периода 2017-2019 г.

ЦЕЛИ: 

  • да създаде европейска тематична мрежа за обмен на опит в областта на интеграцията на хора в неравностойно положение
  • да подобри качеството на образователните възможности за хора в неравностойно положение и да повиши техните умения
  • да разработи пакет с ресурси за интеграция на хора в неравностойно положение
  • да подпомогне икономическата и социална интеграция на хора в неравностойно положение
  • да повиши експлоатационния потенциал на съществуващи образователни проекти, насочени към интеграцията на различни групи в неравностойно положение

 

РЕЗУЛТАТИ: 

  • Мрежа от заинтересовани лица и организации, работещи за интеграцията на хора в неравностойно положение
  • 18 национални семинара за разпространение на резултатите от проекта и обмен на опит в областта на интеграцията на хора в неравностойно положение
  • 4 тематични семинара (BarCamp) за споделяне на добри практики, свързани с интеграцията на хора в неравностойно положение
  • Пакет с ресурси, предлагащ различни инструменти и методологии за интеграция на хора в неравностойно положение
  • Проектен уебсайт, на който ще са достъпни събраните добрите практики

 

За повече информация относно проекта, моля посетете www.erfalproject.eu