+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

E-N.L.L

E-N.L.L е мрежа, подкрепена по програма „Учене през целия живот” (LLP), мярка Грюдвиг Многостранни мрежи, за периода 2009-2012. “КУ ТУ” ООД е партньор в мрежата. E-N.L.L е планирана да промотира сътрудничество за предоставяне на възможности за обучение в по-късния живот. Възрастните хора се нуждаят от различен подход за въвличането им в обучение, специфични обучителни пътеки и окуражаваща подкрепа. От друга страна, обучителните институции се нуждаят от допълнителна подкрепа за адаптиране към по-възрастна целева група. Новите проекти по програмата LLP предлагат нови възможности за обучение в по-късния живот, включително мобилности и доброволчески дейности, но те трябва да бъдат популяризирани.

Какво предлага мрежата E-N.L.L?

– E-N.L.L. е насочена директно към изследване на добри практики;

– E-N.L.L. свързва опитни партньори с такива, които са нови в областта, но имат желание да се учат;

– E-N.L.L. свързва институции от различни икономически сектори (строителство, земеделие, екология и т.н.), които са заинтересовани да проучват различни възможности, които могат да бъдат предложени при по-възрастните хора във всеки един от тези сектори;

– E-N.L.L. директно промотира сътрудничество за по-нататъшно проучване на възможности за обучение в по-късния живот, предлагани от проекти по LLP. Разработените продукти (колекция от проучвания (case studies) и практики, насоки, модели за сътрудничество, събития) директно ще допринесат за постигането на целите на мрежата.

 

Повече информация за проекта, моля пишете ни е-мейл.