+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Други проекти

“КУ ТУ” ООД също е участвала в международни проекти като подизпълнител по програми на Европейската комисия

• Проект “JOYFLL” – Сократ / Лингва 1
• Проект “NTCrafts” – Леонардо да Винчи
• Проект “RiPeRiJo” – Леонардо да Винчи
• Проект “European Language Portfolio for Vocational Purposes” – Леонардо да Винчи. В рамките на този проект “КУ ТУ” ООД произведе единствения български модел на Европейското Езиково Портфолио за професионални цели, разработено от Софийския университет „св. Климент Охридски”. Дизайнът и оформлението на портфолиото бяха одобрени и използвани също от проектните партньори от Италия и Германия.
• Проект “TEAA” – ЕС: Мрежова Програма – Компонент на Гражданско Общество – България и Румъния
• Проект “Elderly Never Lonely” – ЕС: Гражданско Общество
• Проект “QUINORA” – Леонардо да Винчи
• Проект “From Head to Toe” – Леонардо да Винчи
• Проект “QTEL.net” – Леонардо да Винчи
• Проект “Trein” – Леонардо да Винчи
• Проект “IniT” – Леонардо да Винчи
• Проект “SCATE” – Сократ / Грюндвиг
• Проект “ASSET” – Сократ / Грюндвиг
• Проект “Ciao Woman” – Сократ / Грюндвиг
• Проект “LAbObs” – Учене през целия живот / Грюндвиг
• Проект “ADAT” – Учене през целия живот / Грюндвиг

Много проекти по програма ФАР на ЕС