+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

DREAM: “Динамично подсилване на европейската адаптация на имигранти” Проекта DREAM цели да подпомогне интеграцията на имигранти по всички ключови сфери на интеграцията чрез обмен на опит, както и да разпространи резултатите на успешни инициативи чрез европейска мрежа от организации, занимаващи се с интеграцията на имигранти.

DREAM ЦЕЛИ ДА:

 • Разработи и разпространи база данни от добри практики на европейско ниво, адресиращи всички ключови сфери на успешната интеграция на имигранти
 • Създаде европейска мрежа от организации, разработващи и прилагащи национални и европейски инициативи за интеграция на имигранти и да обогати опита им
 • Насърчи готовността на лица, занимаващи се с интеграцията на имигранти в приемните общества, да отговарят на нуждите на разнородни групи хора
 • Допринесе за подобряване на капацитета и експертизата на институциите, отговорни за интеграцията в страните, играещи ролята на „транзитни” канали към други европейски страни
 • Подпомогне имигрантите за адаптация в приемното общество
 • Засили експлоатационния потенциал на образователни проекти, фокусирани върху интеграцията на имигранти

 

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Създаване на национални мрежи от ключови организации и лица, работещи за интеграцията на имигранти в страните-участнички и на европейско ниво
 • Обмен на опит, включващ национални стратегии, политики и практики за ефективни подходи при интеграция на имигранти в деветте партньорски страни
 • Разработване на база данни от добри практики, адресиращи ООП на европейско ниво
 • Разработване на проектен уебсайт, на който да бъде достъпна колекцията от добри практики
 • Организиране на работни ателиета за обмен на опит и добри практики с релевантни организации на национално ниво в партньорските страни

Повече информация моля посетете www.project-dream.eu