+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

ДРАМА ЗА ПРОМЯНА

 

„Драма за Промяна” е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, който се изпълни от организации, работещи за социалното включване на групи в неравностойно положение чрез обучение на възрастни. Целта на проекта беше да разработи обучителна програма, която да подобри уменията на обучителите за работа с млади хора и възрастни чрез креативни методи, с цел промотиране на социалното включване, равенството между половете и анти-расизма.

 

“Драма за промяна” има за цел да използва креативни методи, за да адресира въпроси, свързани с нарастващото неравенство, расизъм и липса на социално включване на групи в неравностойно положение.

В рамките на проекта бяха разработени обучителна програма и пакет с ресурси за обучители на възрастни, които включват проучвания, документи и видео демонстрации, разработени съвместно от партньорските организации.

ЦЕЛИ:

  • Да разработи обучителна програма, която да подобри уменията на обучителите за работа с млади хора и възрастни
  • Да използва креативни методи, за да адресира въпроси, свързани с нарастващото неравенство, расизъм и липса на социално включване на групи в неравностойно положение
  • Да промотира социалното включване, равенството между половете и анти-расизма

 

За повече информация моля пишете ни е-мейл.