+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

“ДИГИТАЛЕН ДОСТЪП: Дигитални умения за хора, живеещи в третата възраст – Ефективен дигитален достъп до публични услуги” (DIGITAL ACCESS) е европейски проект, целящ да развие дигитални умения, необходими на хората от третата възраст, за ефективен достъп до публични онлайн услуги. Проектът разработва учебна програма, насочена към хората от третата възраст, която да улесни тяхната адаптация към непрекъснато променящия се дигитален свят, да им помогне да се възползват от предимствата, които предлага Интернет пространството и да ги насърчи да използват онлайн инструменти, които биха могли да подобрят качеството им на живот.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ за периода 2017-2019 г.

ЦЕЛИ: 

  • да развие дигитални умения, необходими на хора от третата възраст за ефективен достъп до публични онлайн услуги
  • да подпомогне преодоляването на бариерите, свързани с достъпа, уменията, увереността и мотивацията на хора от третата възраст да се възползват максимално от възможностите, предоставяни от Интернет и дигиталните услуги
  • да приложи подход за повишаване на увереността чрез виртуално пространство, разглеждащо реални ситуации от живота на хора от третата възраст
  • да подпомогне възрастните хора да подобрят уменията и компетенциите си, което да доведе до по-активен живот в третата възраст

 

РЕЗУЛТАТИ: 

  • Карти на публичните услуги, предоставящи информация за онлайн публични услуги, предлагани в 5 европейски държави
  • Учебна програма за подобряване на основни дигитални умения и развиване на специфични умения за дигитален достъп до публични услуги
  • Онлайн платформа за обучение с Виртуален инструмент, подпомагащ дигиталното включване на хора от третата възраст
  • Ефективна методология за подобряване на качеството на работа с хора от третата възраст чрез прилагане на подход за повишаване на увереността
  • Препоръки за подобряване на условията за активен живот в третата възраст и на дигиталната грамотност на възрастните
  • Събития за представяне на проектните резултати и тяхната експлоатация на местно, национално и европейско ниво

 

За повече информация относно проекта, моля посетете www.digital-3rd-age.eu