+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

CORES: Карта на общите стратегии за бежанци” е европейски проект за сътрудничество, който цели да подпомогне новопристигнали бежанци и професионалисти, работещи с бежанци.

CORES адресира проблеми, свързани с бежанците, като работи с организации за обучение на възрастни в различни европейски страни и цели да облекчи тежестта от бежанската криза върху правителствата на тези държави и да допринесе за интеграцията и хармоничното съжителство, както от страна на бежанците, така и от страна на приемното общество.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ

Анализът представлява документ, представящ цялостната ситуация по отношение на бежанците в партньорските страни, свързана с гражданство, настаняване, здравеопазване, образование, заетост и социална хармония. С помощта на методи за научни изследвания, анализът ще обхване две основни целеви групи – бежанци и професионалисти, работещи с бежанци.

  • КАРТА

Картата ще бъде разработена в две части – Ценности и Приоритети. Първата част ще включва следните теми: социална промяна, социално развитие, социално единство, социална справедливост, човешки права, равенство и т.н. Втората част ще включва темите Гражданство, Настаняване, Здравеопазване, Образование, Заетост и Социална хармония.

  • УЧЕБНА ПЛАТФОРМА

Учебната платформа ще включва 6 секции, базирани на съдържанието на Картата на общите стратегии за бежанци, и съответно разделена на темите Гражданство, Настаняване, Здравеопазване, Образование, Заетост и Социална хармония. Тя ще е достъпна на 11 езика.


ПАРТНЬОРИ
:

RTEU (TR) – координатор

HUGO (TR)

AKETH (GR)

KU TU (BG)

REINTEGRA (CZ)

IFESCOOP (ES)

EGInA (IT)


За повече информация за проекта, моля посетете
www.coresproject.eu