+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

Проектът „Моята социална роля” е насочен към млади хора на възраст между 16 и 29 години, включително такива, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs), както и такива с мигрантски произход, които са изправени пред редица социални и икономически предизвикателства. Проектът им предоставя иновативни и гъвкави начини за обучение и включване в социално предприемачество.

ЦЕЛИ:

  • Да подобри социалното мислене и увереността на младите хора
  • Да даде възможност на младите хора да допринесат за позитивна промяна в техните социални общности и в обществото като цяло
  • Да насърчи младите хора да преодолеят неравенството, пречките за получаване на образование и социалното изключване
  • Да подобри увереността и мотивацията на младите хора от градски райони и да насърчи избора им на кариера в областта на социалното предприемачество

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Избиране и популяризиране на ролеви модели на млади социални предприемачи и разработване на дигитални истории и филми за тях
  • Разработване на практическо ръководство „Стъпки към социалното предприемачество за млади хора”
  • Разработване и пилотиране на модела „Социално кафене”, за споделяне на социални умения и предприемачески идеи
  • Създаване на онлайн платформа за взаимодействие между млади хора, предоставяща възможности за комуникация и обмен на идеи за социално предприемачество
  • Организиране на конкурс за предприемачески идеи със социално въздействие сред младежи

 

Резултатите от проекта “Моята социална роля” ще бъдат разработени и предоставени като безплатни онлайн ресурси, така че да могат да се ползват на всички нива – местно, регионално, национално, европейско и международно.

Проектът се финансира в рамките на програма Еразъм + на Европейската комисия за периода 2018-2020 г

За повече информация относно проекта, моля посетете    www.mysocialrole.eu