+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

“КУ ТУ” ЕООД е член на EURORESO – международна асоциация с научна и образователна насоченост.

Цели на мрежата:

  • Да създаде мрежа от публични и корпоративни организации с цел разработването на стратегия, която едновременно да улесни икономическото развитие, да повиши стандарта на живот и да предостави научни ресурси на гражданите на различни европейски страни
  • Да придобие средства, необходими за осъществяване на проектите, програмите и мерките, подкрепяни от мрежата; да предприеме всички необходими стъпки за сътрудничество със съответните органи на властта, и в частност с Европейския съюз, за постигането на тези цели.
  • Да обменя методологии и техники и да разработва такива чрез сътрудничеството между членовете на мрежата.
  • Да изнесе тази информация на пазара на труда и да я инкорпорира в процеса на производство на стоки и услуги, предмет на финансови инвестиции.
  • Да дисеминира успешни проекти, програми и резултати.

Повече информация за мрежата можете да намерите на www.euroreso.eu