+359 888 805526 office@kutu-bg.eu

CODE-N-SOCIAL: Насърчаване на социалното включване чрез умения за програмиране” е европейски проект за сътрудничество, целящ да подпомогне хората в риск от бедност и социално изключване да получат достъп до качествено обучение по информационни технологии (ИТ).

ЦЕЛИ:

  • Да насърчи хора в риск от социално изключване да се реализират на дигиталния пазар на труда
  • Да обмени добри практики и иновации, свързани с насърчаването на хора в риск от социално изключване
  • Да разработи учебна програма, която да подпомогне хора в риск от социално изключване да подобрят уменията и самочувствието си
  • Да вдъхнови хора в риск от социално изключване като ги запознае с опита на други хора в подобна ситуация
  • Да подобри уменията на обучители, работещи с хора в риск от социално изключване, да прилагат мотивационни методи за развиване на умения по ИТ и повишаване на самочувствието

 

РЕЗУЛТАТИ:

  • Онлайн платформа като отворен образователен ресурс, който да въведе хората в риск от социално изключване в света на програмирането
  • Учебна програма за запознаване на целевата група с програмирането и някои основни технически умения
  • Курс за развиване на капацитета, разделен на учебни модули, съответстващи на учебните единици, описани в учебната програма
  • Насоки, представящи уменията по ИТ като инструмент за насърчаване на хора в риск от социално изключване

 

За повече информация относно проекта, моля посетете www.codensocial.eu или се свържете с info@code-n-social.eu