Нашите проекти

DREAM

DREAM: “Динамично подсилване на европейската адаптация на имигранти” Проекта DREAM цели да подпомогне интеграцията на имигранти по всички ключови сфери на интеграцията чрез обмен на опит, както и да разпространи резултатите на успешни инициативи чрез европейска мрежа от организации, занимаващи се с интеграцията на имигранти. ;

DREAM цели да:

üРазработи и разпространи база данни от добри практики на европейско ниво, адресиращи всички ключови сфери на успешната интеграция на имигранти

üСъздаде европейска мрежа от организации, разработващи и прилагащи национални и европейски инициативи за интеграция на имигранти и да обогати опита им

ü Насърчи готовността на лица, занимаващи се с интеграцията на имигранти в приемните общества, да отговарят на нуждите на разнородни групи хора

ü Допринесе за подобряване на капацитета и експертизата на институциите, отговорни за интеграцията в страните, играещи ролята на „транзитни” канали към други европейски страни

ü Подпомогне имигрантите за адаптация в приемното общество

ü Засили експлоатационния потенциал на образователни проекти, фокусирани върху интеграцията на имигранти

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

üСъздаване на национални мрежи от ключови организации и лица, работещи за интеграцията на имигранти в страните-участнички и на европейско ниво
ü Обмен на опит, включващ национални стратегии, политики и практики за ефективни подходи при интеграция на имигранти в деветте партньорски страни
ü Разработване на база данни от добри практики, адресиращи ООП на европейско ниво
ü Разработване на проектен уебсайт, на който да бъде достъпна колекцията от добри практики
ü Организиране на работни ателиета за обмен на опит и добри практики с релевантни организации на национално ниво в партньорските страни

Повече информация моля посетете www.project-dream.eu


Take Care: Healthcare Language Guide for Migrants

‘Take Care’ цели да подпомогне имигрантите да придобият езикови умения и да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават.

Tell Me a Story

‘Tell Me a Story’ цели да създаде метод и материали за езиково обучение на туристически гидове, базирани на популярни истории.

SMILE

SMILE проучва възможности за популяризиране на по-слабо познати и изучавани езици в различни образователни, социални и икономически сектори.