Нашите проекти

Проектът се реализира на местно, национално и транс-европейско ниво чрез създаване на атрактивни многоезични обучителни инструменти за туристически гидове с цел да повиши техните междукултурни и езикови компетенции.

‘Tell Me a Story’ цели да създаде метод и материали за езиково обучение на туристически гидове, базирани на популярни истории, като регионални и местни легенди, филми и приказки, градски легенди, използвани все повече от туристическите гидове.

Проектът ще проучи съвременни истории, които да запознаят туристите с характеристики на местния начин на живот чрез анекдоти, исторически факти, представени чрез лични истории и съвременни фикции, както и връзката между традиционните исторически места и съвременните забележителности около тях (клубове, магазини, знакови места за някои общности като артисти, млади хора, пенсионери и т.н.). Проектът ще се фокусира върху познавателни и достъпни градски истории, съдържащи достатъчно позната информация, за да могат хората (особено онези, които вече говорят някакъв чужд език) лесно да разпознаят и запомнят думи и фрази, когато са запознати със съдържанието

Повече информация за проекта можете да намерите на www.tellmeastory.eu


Take Care: Healthcare Language Guide for Migrants

‘Take Care’ цели да подпомогне имигрантите да придобият езикови умения и да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават.

NELLIP

Целта на проекта е да промотира качество в езиковото обучение чрез прилагането на качествените критерии, използвани за присъждане на наградата „Европейски езиков знак”.

EURORESO

“КУ ТУ” ООД е член на EURORESO – международна асоциация с научна и образователна насоченост.