Нашите проекти

“SHOPLANG – The Shopping Language Game” е проект, финансиран по програма Сократ / Лингва 1 на Европейската комисия за периода 2006-2008.

Той беше осъществен от 8 организации от 7 европейски държави и целеше да промотира ползите от езиковото обучение като цяло и от ученето на по-слабо използвани и изучавани европейски езици в частност. “КУ ТУ” ООД е инициатор и координатор на проекта.

SHOPLANG беше фокусиран върху българския, гръцкия, литовския, малтийския и шведския езици. Проектът използва неформалната среда на супермаркетите, за да провокира интерес към шестте целеви езика и да помогне на хората да развият някои базови езикови умения за разбиране на основна информация на тях. SHOPLANG целеше масовата публика и в частност клиентите на супермаркети.

Шестте целеви езика бяха представени в рамките на езикови кампании, базирани на специално разработени езикови дейности и игри, свързани с темата за пазаруването и фокусирани върху продуктите и етикетите в използваните супермаркети. Като продължение на езиковите кампании партньорите създадоха т.н. ресурсни центрове, където всички заитересовани хора имат възможност да намерят повече информация за целевите езици и страни, както и полезна информация за езикови центрове и материали за самообучение за по-нататъшно изучаване на целевите езици. За повече информация за проекта, моля посетете www.shoplang.eu

Резултати:
- Над 1,300 човека бяха директно достигнати от проектната идея в рамките на 30 езикови кампании;

- 8 човека се записаха за курсове на целевите езици;

- Стотици хора се свързаха с проектните партньори, за да получат повече информация за проекта и неговите дейности, както и за езикови курсове на целевите езици;

- SHOPLANG беше награден с инициативата на ЕС „Европейски езиков знак” за 200г.8

- SHOPLANG беше избран за европейски проект на м. ноември 2007 г. в Малта;

- Няколко организации проявиха интерес за закупуване на някой от продуктите на SHOPLANG;

- Създадените ресурсни центрове формираха много добра база данни от материали за целевите езици и страни;

- Проектният уебсайт www.shoplang.eu беше посетен от над 5,000 човека и партньорите получиха голям брой позитивни реакции за неговото съдържание;

- Проектът привлече над 35 спонсора и социални партньора, които подкрепиха неговите дейности.


SHOPLANG е носител на наградата „Европейски езиков знак” за 2008 г.


Take Care: Healthcare Language Guide for Migrants

‘Take Care’ цели да подпомогне имигрантите да придобият езикови умения и да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават.

SMILE

SMILE проучва възможности за популяризиране на по-слабо познати и изучавани езици в различни образователни, социални и икономически сектори.

Tell Me a Story

‘Tell Me a Story’ цели да създаде метод и материали за езиково обучение на туристически гидове, базирани на популярни истории..