Нашите проекти

"Mission Possible: Chinese for Europeans"

Проектът е финансиран по програма „Учене през целия живот” (LLP), Ключова Дейност 2: Езици, на Европейската комисия за периода 2009-2011. “КУ ТУ” ООД е координатор на проекта. Той адресира целите на LLP за промотиране на ползите от езиково обучение чрез повишаване на осведомеността на европейците към напълно далечния китайски език. Целевата група на проекта е съставена от хора, чиито ежедневни дейности включват директни и индиректни връзки с Китай. Тази целева група е достигната чрез мрежа от бизнес фирми, културни организации и образователни институции, създадена като резултат от проектните дисеминационни дейности. Фактът, че в днешно време Китай е стратегически партньор на Европейския съюз полага основата за солидно сътрудничество с голям брой организации, заинтересовани от улесняване на тяхната бизнес и интеркултурна комуникация с Китай.

За постигане на своите цели партньорите разработиха методология за предоставяне на езикова информация на китайски по лесно достъпен начин, свързана с нуждите на целевата група. Те вземат за база съществуващата система „пинин” за произнасяне на китайски символи, анализират спецификата на китайския език и я адаптират към езиците на петте партньорски страни (България, Литва, Италия, Португалия, Холандия). Методолозите избраха лексикално съдържание от около 200 йероглифа и ги обединиха в специално разработени „асоциативни йероглифни вериги”. Думите във веригите са свързани чрез семантични модели, давайки възможност на бенефициентите да възприемат езикова информация на китайски. Асоциативните йероглифни вериги са включени в мултимедийни разговорници на китайско-български, китайско-литовски, китайско-италиански, китайско-португалски и китайско-холандски.

На по-късен етап, потенциалните бенефициенти бяха въвлечени в практически работни срещи и преминаха през ускорени курсове на китайски, базирани върху разработената методология. Те споделиха своя опит с проектните продукти на контактни семинари, организирани в края на проекта във всяка партньорска страна и целящи привличането на нови потенциални проектни бенефициенти.

За повече информация за проекта, моля посетете www.chinese-for-eu.eu

Take Care: Healthcare Language Guide for Migrants

‘Take Care’ цели да подпомогне имигрантите да придобият езикови умения и да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават.

SMILE

SMILE проучва възможности за популяризиране на по-слабо познати и изучавани езици в различни образователни, социални и икономически сектори.

Tell Me a Story

‘Tell Me a Story’ цели да създаде метод и материали за езиково обучение на туристически гидове, базирани на популярни истории..