Нашите проекти

“КУ ТУ” ООД е член на EURORESO – международна асоциация с научна и образователна насоченост.

Цели на мрежата:

- Да създаде мрежа от публични и корпоративни организации с цел разработването на стратегия, която едновременно да улесни икономическото развитие, да повиши стандарта на живот и да предостави научни ресурси на гражданите на различни европейски страни

- Да придобие средства, необходими за осъществяване на проектите, програмите и мерките, подкрепяни от мрежата; да предприеме всички необходими стъпки за сътрудничество със съответните органи на властта, и в частност с Европейския съюз, за постигането на тези цели.

- Да обменя методологии и техники и да разработва такива чрез сътрудничеството между членовете на мрежата.

- Да изнесе тази информация на пазара на труда и да я инкорпорира в процеса на производство на стоки и услуги, предмет на финансови инвестиции.

- Да дисеминира успешни проекти, програми и резултати.

Повече информация за мрежата можете да намерите на www.euroreso.eu


Take Care: Healthcare Language Guide for Migrants

‘Take Care’ цели да подпомогне имигрантите да придобият езикови умения и да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават.

Tell Me a Story

‘Tell Me a Story’ цели да създаде метод и материали за езиково обучение на туристически гидове, базирани на популярни истории.

SMILE

SMILE проучва възможности за популяризиране на по-слабо познати и изучавани езици в различни образователни, социални и икономически сектори.