Нашите проекти

ACT! Active & Responsible Citizen= Flourishing Future Society
ACT! цели да достигне активни членове на обществото, които искат, могат и имат какво да кажат, готови са да предприемат стъпки за разрешаването на актуални проблеми и чрез своите действия да вдъхновят други членове на обществото да бъдат активни.

Проектни цели:

- Да покаже, че всяка проява на активно гражданство може да доведе до подобряване на живота в рамките на обществото,

- Да покаже, че доброволческите дейности на глобално или местно ниво допринасят за личностното развитие и създаването на умения и компетенции за учене, които са от полза за хората, въвлечени в обществени дейности.

- Да мотивира хората да участват в обществени дейности, използвайки различни форми изкуство, за да повишат своята обществена отговорност

Проектен подход:

- Да анализира добри практики за организиране и провеждане на обществени дейности, вземайки предвид коментарите от консултациите с целевите групи

- Да проведе обучения, базирани на анализа на добри практики, опита от обществени активисти и членове на доброволчески организации

- Да проведе срещи за най-активните и мотивирани участници в обученията за споделяне на придобити компетенции и подготовка за провеждане на обществени дейности

- Да събере обратна връзка от местни обществени групи и резултати от успешната практическа реализация на обученията

- Да организира дискусии в онлайн форуми за членове на целевите групи за обмяна на опит и познания

- Да подбере най-успешните обществени дейности, които да бъдат представени на заключителната конференция на проекта

Повече информация за проекта можете да намерите на www.act-active.eu 


Take Care: Healthcare Language Guide for Migrants

‘Take Care’ цели да подпомогне имигрантите да придобият езикови умения и да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават.

Tell Me a Story

‘Tell Me a Story’ цели да създаде метод и материали за езиково обучение на туристически гидове, базирани на популярни истории..

SMILE

SMILE проучва възможности за популяризиране на по-слабо познати и изучавани езици в различни образователни, социални и икономически сектори.