Нашите проекти

Проектът NELLIP е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма „Учене през целия живот” – Ключова дейност 2 Езици. Целта на проекта е да промотира качество в езиковото обучение чрез прилагането на качествените критерии, използвани за присъждане на наградата „Европейски езиков знак”.

Проектни цели:

- Стратегии за експлоатация и създаване на връзка между инициативи за езиково обучение, които са били наградени с Европейски езиков знак

- Методологии за ефективно планиране и осъществяване на качествени инициативи за езиково обучение, които отговарят на качествените критерии, използвани за присъждане на наградата „Европейски езиков знак”.

- Анализ на ползите и въздействието на Европейския езиков знак върху организации, занимаващи се с езиково обучение.

Резултати:

- Колекция от проучвания за инициативи за езиково обучение, наградени с Европейски езиков знак

- Примери за инициативи за езиково обучение, наградени с Европейски езиков знак”.

- Национални и международни отчети, анализиращи въздействието на Европейския езиков знак върху подобряване на качеството на езиковото обучение

- Препоръки за планиране, осъществяване, управление и експлоатиране на качествени инициативи за езиково обучение, свързани с Европейския езиков знак

- Уъркшопи за тестване на разработените продукти

- Международни дейности за обмяна на опит и конференции

Повече информация за проекта можете да намерите на nellip.pixel-online.org 


Take Care: Healthcare Language Guide for Migrants

‘Take Care’ цели да подпомогне имигрантите да придобият езикови умения и да подобрят познанията си за здравеопазването на страната, в която пребивават.

Tell Me a Story

‘Tell Me a Story’ цели да създаде метод и материали за езиково обучение на туристически гидове, базирани на популярни истории..

Euroreso

“КУ ТУ” ООД е член на EURORESO – международна асоциация с научна и образователна насоченост.